Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
- Chirurgów Głowy i Szyi
Oddział Łódzki
aktualnościzarządprenumeratyskładkikonferencjepartnerzygaleriekontakt

Zarząd Oddziału Łódzkiego na kadencję 2016-2018

Przewodnicząca

  • prof. dr hab.n.med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

sekretarz

  • dr n. med. Katarzyna Dąbrowska

Skarbnik

  • dr n. med. Izabela Olejniczak

Członkowie Zarządu

  • dr n. med. Grzegorz Mazur
  • prof. dr hab.med. Wioletta Pietruszewska

Komisja Rewizyjna

  • przewodnicząca - dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Zakrzewska
  • członkowie - dr n. med. Marcin Durko, dr n. med. Joanna Sułkowska


Ważne
Na walnym zebraniu OŁ PTORL, postanowiono:

1. zebrania Oddziału będą się odbywać 2-3 razy w roku,

2. w godzinach popołudniowych,

3. w dni wolne od pracy.

Obok najnowszych doniesień naukowych, tematami najbliższych spotkań będą trudne przypadki kliniczne i zagadnienia z zakresu odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej lekarzy, przegląd najnowszego piśmiennictwa światowego. Kontynuowany będzie konkurs "Młody Otolaryngolog", organizowany głównie dla koleżanek i kolegów w trakcie specjalizacji.

Przedstawiane będą historie Oddziałów z Województwa i Łodzi


Copyright @ 2018 OŁ PTORL