Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
- Chirurgów Głowy i Szyi
Oddział Łódzki
aktualnościzarządprenumeratyskładkikonferencjepartnerzygaleriekontakt

Konferencje

Szczegółowe kalendarium Zjazdów dostępne jest na stronie www.otolaryngologia.org.pl3-6.09.2014 XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

W dniach 3-6.09.2014 odbył się w Bydgoszczy XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Miejscem obrad był gmach Opery Nova, położony w malowniczym zakolu Brdy, nieopodal centrum miasta.

Przed oficjalnym otwarciem XLVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, w dniu 3 wrześniach odbyło się Walne Zebranie Delegatów PTORL. Region łódzki reprezentowało 8 delegatów. Po raz pierwszy od wielu lat zebranie przeprowadzone było sprawnie, bez sporów i niekonstruktywnych dyskusji pod przewodnictwem dr hab. Bożeny Skotnickiej (Białystok) ze współudziałem kolegów z Izb Lekarskich dr Grzegorza Mazura (Łódź) i dr Jerzego Jakubiszyna (Opole). Podczas Walnego Zebrania przyjęty został znowelizowany statut naszego towarzystwa. Wybrano nowy Zarząd Główny i Komisje. Przewodniczącym Zarządu został wybrany Prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak (Bydgoszcz).

Skład nowych władz dostępny jest na stronie głównej PTORL www.otolaryngologia.org.pl.

Uroczyste otwarcie Zjazdu odbyło się 3.09.2014 o godzinie 19.00. Po powitaniu gości i przemówieniach okolicznościowych nastąpiło wręczenie Dyplomów Członka Honorowego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Członkostwo honorowe otrzymali: Prof. dr hab. Elżbieta Reroń, Prof. dr hab. Tomasz Durko, Dr n.med. Jacek Kozakiewicz, Prof. dr med. Antoinette am Zehnhoff-Dinnesen.

Prof. dr hab. n. med. Antoni Pruszewicz z rąk prof. dr med. Antoinette Am Zehnhoff-Dinnesen otrzymał Dyplom Członka Honorowego i Medal Unii Europejskich Foniatrów.

Nagrodę Naukową im. Profesora Jana Miodońskiego otrzymała w tym roku dr n. med. Izabella Olejniczak z Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej UM w Łodzi za procę doktorską "Polimorfizm metaloproteinaz MMP1 i MMP2 oraz ich tkankowych inhibitorów TIMP1 i TIMP2 w ocenie ryzyka zachorowania i przebiegu klinicznego raka krtani".

Wykład inauguracyjny "Patologia w otolaryngologii" w sposób interesujący i z humorem przedstawił prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek.

Ceremonię Otwarcia XLVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi w Bydgoszczy uwieńczył koncert zespołu Żuki z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej, który przypomniał wszystkim piękne utwory legendarnej grupy The Beatles.

Tematy zjazdu obejmowały neurootologię, zagadnienia powikłań uszno- i zatokopochodnych, onkologii laryngologicznej, biologii molekularnej nowotworów głowy i szyi oraz nowych technik operacyjnych. Dyskusje panelowe i sesje plenarne z udziałem wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych odbywały się na czterech salach równocześnie. Podczas zjazdu przeprowadzono również warsztaty, które były poświęcone następującym zagadnieniom: rynochirurgia, sialoendoskopia, neurootologia, chrapanie i bezdechy senne, badania wideostroboskopowe z wykorzystaniem nowych diagnostycznych technologii endoskopowych. Elektroniczne prezentacje plakatowe były dostępne w dniach 4-6 września i zakończone były dwugodzinną dyskusją w ostatnim dniu zjazdu. W dniu 4 września odbyła się również sesja satelitarna w Centrum Onkologii poświęcona interdyscyplinarnej kwalifikacji i leczeniu w raku głowy i szyi.

Bydgoszcz jest pięknym bardzo intensywnie odnawianym miastem. Ma rzekę, starówkę i klimat. Lokalizacja obrad, w sercu miasta, słoneczna pogoda podczas zjazdu sprzyjały również spacerom i krótkim chwilom relaksu pomiędzy sesjami. Dobrze że dzięki Zjazdom PTORL odkrywany nasze coraz to piękniejsze miasta Polski.

Bardzo dziękujemy organizatorom Zjazdu za niezwykle miłą atmosferę !!!!

Prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska


5-6.10.2012 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTOLOGIA 2012

Miejsce obrad - Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ, al. Politechniki 2, 93-590 Łódź

Rejestracja - poprzez stronę internetową

Streszczenia - przesyłanie streszczeń prac jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej konferencji
Termin nadsyłania streszczeń - do 10 sierpnia 2012


4-7.06.2008 XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi

Naszym podstawowym zadaniem jako organizatorów będzie stworzenie warunków, by spotkanie to przyczyniło się do dalszego rozwoju otolaryngologii polskiej.
Staramy się, by program naukowy, który Państwu przedstawimy, zainteresował każdego otolaryngologa. Wybór tematów podstawowych obejmuje chirurgię ucha środkowego, postępowanie w nowotworach nosa i zatok przynosowych, w zawrotach głowy i zakażeniach w otolaryngologii.
Organizacja Zjazdu jest dla nas wielkim wyróżnieniem i dołożymy wszelkich starań, aby pobyt w Łodzi pozostawił miły i niezapomniany ślad w Państwa pamięci.

Prof. dr n.med. Tomasz Durko


Copyright @ 2018 OŁ PTORL