Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
- Chirurgów Głowy i Szyi
Oddział Łódzki
aktualnościzarządprenumeratyskładkikonferencjepartnerzygaleriekontakt

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTORL zaprasza w dniu 08.06.2018 (piątek) na posiedzenie naukowo-szkoleniowe o godz. 19:00
oraz Walne Zebranie Członków Oddziału (w pierwszym terminie o godz. 19.30, a w drugim terminie o godz. 19.45)
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3.

PROGRAM

 1. Otwarcie zebrania oraz sprawy bieżące - prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

  Walne zebranie (08.06.2018 pierwszy termin godz. 19.30, drugi termin godz. 19.45)
  § 40. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału, biorą udział: z głosem stanowiącym członkowie Oddziału, którzy opłacili składkę członkowską na rzecz Towarzystwa za rok poprzedzający Walne Zebranie Członków Oddziału (to jest za rok 2017)
  porządek obrad:
  • Wybory Przewodniczącego Walnego Zebrania
  • Wybory Komisji Skrutacyjnej
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu OŁ PTORL (2016-2018)
  • Sprawozdanie z działalności finansowej OŁ PTORL
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OŁ PTORL
  • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OŁ PTORL
  • Wybory Zarządu Oddziału Łódzkiego PTORL (wybory Przewodniczącego, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej)
  • Wybory delegatów na Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się 5-6 września 2018 r. podczas 48 Zjazdu PTORL w Katowicach
  • Wnioski na Walne Zebranie PTORL

 2. Konkurs Młodego Laryngologa - Lek. Oskar Rosiak „Diagnostyka obrazowa w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego: czy fuzja badań TK i RM może wspomóc decyzje diagnostyczne?” I Katedra Otolaryngologii
 3. Dr Artur Kusak „Badania obrazowe w chorobach głowy i szyi” Centra Medyczne Medyceusz
 4. Dr Grzegorz Mazur „Aktualne zmiany prawne dotyczące wykonywania zawodu lekarza. Zapowiedzi ministra" Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 5. Dr Dorota Czech, dr Zbigniew Kozłowski, prof. Anna Zakrzewska „Jedna z istotnych przyczyn bólów głowy u nastolatków" Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi

Prezentacja firmy: Adamed

Każdy uczestnik posiedzenia uzyskuje 3 punkty edukacyjne.program posiedzenia


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTORL zaprasza w dniu 15.02.2018 (czwartek) na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 19:00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3.program posiedzenia


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTORL zaprasza w dniu 14.12.2017 (czwartek) na świąteczne posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 19:00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3.program posiedzenia


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTORL zaprasza w dniu 26.10.2017 (czwartek) na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 19:00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3.program posiedzenia


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTORL zaprasza w dniu 19.05.2017 (piątek) na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 18:00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3.program posiedzenia


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTORL zaprasza w dniu 17.02.2017 (piątek) na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 18:00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3.program posiedzenia


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTORL zaprasza w dniu 09.12.2016 (piątek) na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 17:00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3. program posiedzenia


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTORL zgodnie z § 38 ust 3 pkt 1 oraz § 16 ust 2 - 4, zwołuje 12.05.2016 (czwartek) o godz. 18:00 w I terminie w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OŁ PTORL.
w sprawie rozpatrzenia kandydatury na Członka Honorowego Towarzystwa prof. dr hab. Jurka Olszewskiego

PROGRAM

 1. Kol. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
  - Przedstawienie sylwetki kandydata - prof. dr hab. Jurka Olszewskiego
  - Dyskusja
  - Głosowanie tajne w sprawie rekomendacji Oddziału Towarzystwa dla kandydata
 2. Kol. Izabela Olejniczak, Katarzyna Bojanowska-Poźniak (I Katedra Otolaryngologii UM w Łodzi)
  Chirurgiczne leczenie raka krtani
 3. Kol. Robert Bibik (Zakład Teleradioterapii Regionalnego Ośrodka Onkologicznego)
  Radioterapia w raku krtani
  Konsylium. Przykłady podejmowania decyzji o leczeniu na podstawie przypadków klinicznych.
  Prosimy uczestników zebrania o udział w dyskusji i przedstawiane własnych przypadków oraz problemów diagnostycznych.
 4. Prezentacja firmy Axfarm

Każdy uczestnik posiedzenia uzyskuje 3 punkty edukacyjne.

Przypominamy o obowiązku dokonywania opłaty składki członkowskiej w wysokości 70,00 PLN (u Skarbnika podczas posiedzenia lub na konto OŁ PTORL: 09 1020 3352 0000 1702 0103 3794) oraz o prenumeracie czasopism naukowych „OTOLARYNGOLOGIA POLSKA" i „POLSKI PRZEGLĄD OTORYNOLARYNGOLOGICZNY Informacje o zamówieniu znajdują się na stronie naszego Oddziału.program posiedzenia


22 kwietnia 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano Zarząd Oddziału PTORL na kadencję 2016-2018. Oto wyniki wyborów.

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTORL

 • przewodnicząca - prof. dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
 • sekretarz - dr n. med. Katarzyna Dąbrowska
 • skarbnik - dr n. med. Izabela Olejniczak
 • dr n. med. Grzegorz Mazur
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Wioletta Pietruszewska

Komisja rewizyjna

 • przewodnicząca - dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Zakrzewska
 • dr n. med. Marcin Durko
 • dr n. med. Joanna Sułkowska

Delegaci Oddziału Łódzkiego PTORL na Walne Zebranie Delegatów PTORL w dniu 15 czerwca 2016 w Szczecinie

 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
 • dr n. med. Grzegorz Mazur
 • dr n. med. Dariusz Kaczmarczyk
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Wioletta Pietruszewska
 • dr n. med. Katarzyna Bojanowska-Poźniak
 • pierwszy zastępca delegata - lek med. Krzysztofa Krajewskiego
 • drugi zastępca delegata - lek. med. Jolanta Chmielecka-Rutkowska

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTORL zaprasza w dniu 22.04.2016 (piątek)
na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 18:00
oraz na Walne Zebranie Członków OŁ PTORL (pierwszy termin 18.30, drugi termin 18.45)
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3.

PROGRAM

 1. Otwarcie zebrania oraz sprawy bieżące - Przewodnicząca OŁ PTORL prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
 2. Katarzyna Dąbrowska, Joanna Jeruzal, Zbigniew Kozłowski, Wioletta Pietruszewska (I Katedra Otolaryngologii UM w Łodzi) "Zapalenie zatok przynosowych - wskazania do leczenia farmakologicznego i chirurgicznego”
 3. Maciej Kotecki, Anna Zakrzewska (Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dzieci w Łodzi) "Zalecenia w leczeniu operacyjnym chorób nosa i zatok u dzieci"
 4. Jarosław Miloński (II Katedra Otolaryngologii UM w Łodzi) "Analiza czynników współistniejących i optymalizacja postępowania śródoperacyjnego oraz pooperacyjnego u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych"
 5. Rafał Pawliczak (Zakład Immunopatologii UM w Łodzi) "Jak skutecznie opanować Alergiczny Nieżyt Nosa w pełni sezonu pylenia"
 6. Prezentacja firm Qpharma i firma MEDA

Każdy uczestnik posiedzenia uzyskuje 3 punkty edukacyjne.

Przypominamy o obowiązku dokonywania opłaty składki członkowskiej w wysokości 70,00 PLN (u Skarbnika podczas posiedzenia lub na konto OŁ PTORL: 09 1020 3352 0000 1702 0103 3794) oraz o prenumeracie czasopism naukowych „OTOLARYNGOLOGIA POLSKA" i „POLSKI PRZEGLĄD OTORYNOLARYNGOLOGICZNY Informacje o zamówieniu znajdują się na stronie naszego Oddziału.

porządek obrad Walnego Zebrania

 1. Wybory Przewodniczącego Walnego Zebrania
 2. Wybory Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu OŁ PTORL (2014-2015)
 4. Sprawozdanie z działalności finansowej OŁ PTORL
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OŁ PTORL
 6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OŁ PTORL
 7. Wybory Zarządu Oddziału Łódzkiego PTORL (Przewodniczącego, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej)
 8. Wybory delegatów na Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się 15 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 podczas 47 Zjazdu PTORL w Szczecinie
 9. Wnioski na Walne Zebranie PTORL

Nowy statut PTORL z dnia 3 września 2014 stanowi: §40. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału, biorą udział:
z głosem stanowiącym członkowie Oddziału, którzy opłacili składkę członkowską na rzecz Towarzystwa za rok poprzedzający Walne Zebranie Członków Oddziału. (to jest za rok 2015)

 program posiedzenia


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTORL zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 29.01.2016 (piątek) o godz. 18:00-21:00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3. program posiedzenia


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTORL zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 6.11.2015 godz. 18:00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3. program posiedzenia


Najbliższe posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Łódzkiego PTORL odbędzie się 19.06.2015 (piątek) o godzinie 18.00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3. program posiedzenia


Zapraszamy do składania zamówień prenumeraty czasopism naukowych "Otolaryngologia Polska" i "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny". Przypominamy, że prenumeraty zamówione u poprzedniego wydawcy na 2015 rok nie będą realizowane, a firma powinna zwrócić wpłacone przez Państwo opłaty.więcej ...    list ...


Najbliższe posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Łódzkiego PTORL odbędzie się 28.03.2015 (sobota) o godzinie 10.00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3.program posiedzenia


Warsztaty naukowe "Znaczenie leczenia interdyscyplinarnego w nowotworach głowy i szyi" odbędą się 16 stycznia 2015 r.
w Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul.Pomorska 251 sala 1.27 więcej ...


Najbliższe posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Łódzkiego PTORL odbędzie się 29.11.2014 (sobota - Andrzejki) o godzinie 16.00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3.program posiedzenia


29 kwietnia 2014 r. podczas XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbywały się w Hotelu "Wodnik" w miejscowości Słok k. Bełchatowa odbyła się podniosła uroczystość uhonorowania zaszczytnym tytułem "Zasłużony Nauczyciel Lekarzy" tych Koleżanek i Kolegów, którzy cieszą się w swoim środowisku pracy szczególnym szacunkiem i autorytetem. To uznanie wypływa głównie z tego, że będąc doskonałymi fachowcami w swojej specjalności, potrafili przekazywać młodszemu pokoleniu lekarzy tajniki zawodu, wpajać im zasady dobrej praktyki lekarskiej, a także wartości etyczne i moralne.

Odznaczenia te przyznawane są doktorom - mistrzom na wniosek ich uczniów. Wśród tego rocznych wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem znalazł się Prof. dr hab. n. med. Marek Łukomski.

Prof. dr hab. n.med. Marek Łukomski pracował w Klinice I Katedra Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od 1967 roku. Pełnił funkcje Kierownika Zakładu Układu Równowagi, a następnie kierownika Kliniki Onkologicznej Laryngologicznej.

W ciągu 40 lat pracy kształcił lekarzy pracujących i specjalizujących się z otolaryngologii. Dał się poznać licznemu gronu lekarzy jako osoba o niezwykłej wiedzy i wyczuciu diagnostycznym. Uczył nas aby nie zapominać o tym, że pacjent i jego dobro było najważniejszą wartością. Był wybitnie zdolnym i sprawnym chirurgiem, który swe umiejętności zawsze chętnie przekazywał innym. Wspierał nas w trudnym rzemiośle chirurgicznym i zawsze służył pomocą w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych przypadków klinicznych. Prowadził z zaangażowaniem ciekawe zajęcia ze studentami, szkolił lekarzy na kursach podyplomowych.

W pracy był dla nas autorytetem medycznym, a jednocześnie człowiekiem życzliwym, na którym można było polegać w trudnych sprawach zawodowych i osobistych.

Profesor Marek Łukomski zawsze potrafił docenić pracowitość i zaangażowanie swoich uczniów, wypowiadając się z uznaniem o ich umiejętnościach niezależnie od tego czy pracowali w ośrodku klinicznym czy w szpitalu powiatowym.

Wśród jego uczniów są profesorowie (Piotr Kurnatowski, Ewa Niebudek-Bogusz, Magdalena Józefowicz-Korczyńska), docent (Katarzyna Starska) i liczne grono doktorów i lekarzy. Był opiekunem 7 lekarzy specjalizujących się z otolaryngologii na drugi stopień, trzech lekarzy na pierwszy stopień, promotorem 5 doktoratów i opiekunem 2 przewodów habilitacyjnych.

Profesor Marek Łukomski to wybitny lekarz oddany pacjentom i otwarty na dzielenie się swojaą wiedzą z młodszymi kolegami. O jego życiu zawodowym można powiedzieć, że kierował się zasadą wybitnego medyka Władysława Biegańskiego "Nie będzie dobrym lekarzem ten, kto nie jest dobrym człowiekiem" i taką maksymę starał się przekazywać młodszym pokoleniom lekarzy.

Jego podejście do pacjenta stanowią wzór do naśladowania dla innych zarówno młodych jak i starszych lekarzy, jest godnym kandydatem do tytułu Zasłużonego Nauczyciela Lekarzy.

Uczniowie: Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Ewa Niebudek-Bogusz, Piotr Kurnatowski, Katarzyna Starska,
Marcin Mazerant, Izabela Olejniczak, Zbigniew Kozłowski, Katarzyna Bojanowska-Poźniak, Wojciech Skóra


Wybory Zarząd Oddziału Łódzkiego na kadencję 2014-2016

W dniu 08.05.2014, podczas posiedzenia naukowo-szkoleniowego Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi (PTORL), dokonano wyboru nowego składu zarządu na kadencję 2014-2016.

W skład Zarządu Oddziału wybrani zostali:

Przewodnicząca

prof. dr hab.n.med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

Wiceprzewodnicząca

prof. dr hab.n.med. Anna Zakrzewska

Członkowie Zarządu

prof. dr hab.med. Wiesław Konopka

prof. dr hab.med. Wioletta Pietruszewska

dr n.med. Grzegorz Mazur

Sekretarz

lek.med. Katarzyna Dąbrowska

Skarbnik

dr n.med. Katarzyna Bojanowska-Poźniak

Komisję Rewizyjną utworzyli:

 • Przewodniczący - dr n.med. Andrzej Jankowski
 • Członkowie - dr n.med. Maciej Kotecki, dr n.med. Joanna Sułkowska
 • Zastępcy Członków - dr n.med. Marcin Durko, dr Wojciech Skóra

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału nakreślono najważniejsze kierunki działalności na najbliższe dwa lata. Jednym z nich jest umożliwienie udziału w posiedzeniach naukowych jak największej liczbie członków Towarzystwa. W związku z powyższym, posiedzenia będą odbywać się w godzinach popołudniowych, a najczęściej w dni wolne od pracy. Obok najnowszych doniesień naukowych, tematami najbliższych spotkań będą trudne przypadki kliniczne i zagadnienia z zakresu odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej lekarzy, przegląd najnowszego piśmiennictwa światowego.

W atrakcyjniejszej formie kontynuowany będzie konkurs "Młody Otolaryngolog", organizowany głównie dla koleżanek i kolegów w trakcie specjalizacji.

Celem działań OŁ PTORL, będzie także aktywizacja naukowa ośrodków pozaklinicznych i zintensyfikowanie działań integracyjnych łódzkiego środowiska otolaryngologów.

Ważnym aspektem bieżącej kadencji będzie poprawa przepływu informacji o działalności Oddziału poprzez uruchomienie własnej strony internetowej www.lodz.otolaryngologia.org.pl


Regulamin Konkursu "Młody Otolaryngolog"

 1. Konkurs odbywa się podczas zebrań Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi organizowanych w danym roku kalendarzowym.
 2. Do konkursu mogą przystąpić członkowie PTORL, którzy w danym roku nie ukończyli 35 roku życia i mają opłaconą składkę członkowską w momencie zgłaszania udziału w konkursie.
 3. Praca zgłoszona do Konkursu musi być oryginalnym zaprezentowaniem, w czasie nie dłuższym niż 15 min., podczas zebrania Oddziału Łódzkiego PTORL. Prezentowane mogą być przypadki kliniczne lub prace poglądowe z zakresu otolaryngologii; temat wystąpienia musi być zgłoszony pisemnie na ręce Sekretarza Oddziału.
 4. Uczestnik Konkursu musi być pierwszym autorem zgłoszonej pracy, która nie może liczyć więcej niż 2 autorów.
 5. Ocenie podlegają następujące elementy: atrakcyjność tematu (aktualność, możliwość wykorzystania praktycznego), sposób prezentacji (walory estetyczno-graficzne, płynność i logika wypowiedzi, przystępność przekazywania informacji), wartość merytoryczna, samodzielność i wkład pracy uczestnika Konkursu oraz poziom dyskusji, punktowane w skali 0-3.
 6. Prezentacje na poszczególnych zebraniach podlegają pisemnej ocenie na "Arkuszu ocen" przez zespół powoływany każdorazowo na posiedzenie przez Przewodniczącego lub z-cę Przewodniczącego w składzie 6 osób, w tym:
  • 2 osoby - członków Zarządu Oddziału
  • 2 osoby - samodzielnych pracowników naukowych z zakresu otolaryngologii lub dyscyplin pokrewnych (otolaryngologia dziecięca, foniatria, audiologia)
  • 1 osoba - ordynatora oddziału otolaryngologicznego
  • 1 osoba - inną osobę posiadającą specjalizację z zakresu otolaryngologii i dyscyplin pokrewnych
  członkiem zespołu oceniającego nie może być osoba pochodząca z tego samego ośrodka co osoba przystępująca do konkursu.
 7. Po każdym posiedzeniu, na którym odbywają się prezentacje, Sekretarz Oddziału zbiera Arkusze ocen i sporządza protokół z podaniem liczby uzyskanych punktów przez poszczególne osoby; Arkusze ocen stanowią załącznik do protokołu.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu następuje na pierwszym posiedzeniu w następnym roku kalendarzowym.
 9. Nagrodę "Młodego Otolaryngologa" uzyskuje uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów, przyznaną przez Zespół Oceniający. Nagrodą jest opłata zjazdowa na wybrany przez zwycięzcę zjazd krajowy w wysokości 500 PLN.
 10. Oprócz nagrody głównej ufundowanej przez Zarządu OŁ PTORL, przyznawane są także dwa wyróżnienia (dyplomy) dla osób z największą liczbą punktów wśród pozostałych uczestników. Prace laureatów zostaną wydrukowane w czasopiśmie "Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny".

Serdecznie zapraszamy członków Oddziału Łódzkiego PTORL do współredagowania strony internetowej. Propozycje, uwagi, komentarze i zdjęcia z opisem proszę przesyłać na adres mailowy podany w kontaktach.

Przewodnicząca

prof. dr hab.n.med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska


Copyright @ 2018 OŁ PTORL